POUČENÍ K REAKCI ZÁKAZNÍKA

Poučení ve smyslu ust. § 21 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti Liška Real s.r.o. se sídlem: Fűgnerovo nábřeží 714, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 292 12 481, zapsané v OR vedeném u KS v Brně, v odd. C, vl. 66117, zastoupené Romanou Šenkovou jednatelem společnosti

tel.: + 420 730 509 393, e-mail: info@liskareal.cz, další informace o zprostředkovateli na www.liskareal.cz (dále jen jako „Realitní kancelář“)
adresované všem potencionálním klientům Realitní kanceláře,
kteří reagují na nabídku Realitní kanceláře, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitní kanceláři (dále jen jako „Klient“)


Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři budou Realitní kanceláří zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Realitní kanceláře a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z poptávky či nabídky Klienta. Klient se zpracováním a uchováváním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři jsou přesné a zavazuje se oznámit Realitní kanceláři všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli smluv (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v §21 zák.č. 101/2000 Sb.


V Bílovicích nad Svitavou dne 24.5.2018 Romana Šenková (za Realitní kancelář)